اوقات شرعي

True
التماس دعا
آب و هواي انتخابي
در حال لود آب و هواwaiting
انتصابات
انتصاب سرپرست امور مالي منطقه يک عمليات انتقال گاز 
 انتصاب سرپرست امور مالي منطقه يک عمليات انتقال گاز
به گزارش روابط عمومي منطقه يک روز شنبه مورخ 9/5/89 طي حکمي از سوي مهندس کوتکي سرپرست منطقه آقاي رحمت ا... شوريده ...


 به گزارش روابط عمومي منطقه يک روز شنبه مورخ 9/5/89 طي حکمي از سوي مهندس کوتکي سرپرست منطقه آقاي رحمت ا... شوريده به عنوان سرپرست امور مالي منطقه يک عمليات انتقال گاز منصوب گرديد. مهندس کوتکي در اين جلسه ضمن معرفي سرپرست جديد امور مالي و آرزوي توفيق در امور محوله براي ايشان ،از زحمات آقاي عبدا... رحمانپور  در زمان تصدي اين مسئوليت تشکر و قدرداني نمود.

 
1389/5/9 شنبه 
 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
 


مجری سایت : شرکت سیگما