منابع انسانی
1302477.jpg
برگزاري دوره آموزشي اينترنت در منطقه يک عمليات انتقال گاز

دوره آموزشی اینترنت بمدت سه روز با حضور جناب آقای محمودی بعنوان مدرس در اداره آموزش منطقه یک عملیات انتقال گاز برگزار گردید.


برگزاری دوره آموزشی اینترنت در منطقه یک عملیات انتقال گاز

دوره آموزشی اینترنت به مدت سه روز با حضور جناب آقای محمودی بعنوان مدرس در اداره آموزش منطقه یک عملیات انتقال گاز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز و به نقل از لشکری رئیس آموزش، این دوره آموزشی با همکاری جناب آقای محمودی بعنوان مدرس به مدت سه روز برگزار گردید و طی آن فراگیران با سرفصل های ذیل آشنا گردیدند:

  • تاریخچه و مفاهیم اساسی اینترنت

  • لغات و اصطلاحات مربوط به اینترنت

  • مفاهیم و اصول رعایت مسائل امنیت در اینترنت

  • چگونگی ارتباط و اتصال در شبکه

  • جستجو در اینترنت

  • ذخیره و دریافت اطلاعات از اینترنت

  • ایجاد و مدیریت پست الکترونیک (Email و Gmail)

  • ایجاد و مدیریت وبلاگ

لشکری در پایان ضمن تشکر و قدردانی از حضور و استقبال کارکنان، تصريح كرد: انشاا... با برگزاری چنین دوره هایی، شاهد رشد علمی و ارتقاء سطح آگاهی همکاران ارجمند باشیم.