روابط عمومی
ehya.JPG
کارمند نمونه سال 92 منطقه يک عمليات انتقال گاز معرفي شد
مهرداد احیاء بر اساس نظر معاون وزیر نفت، به جمع کارمندان نمونه شرکت ملی گاز در سال 1392 پیوست


مهرداد احیاء بر اساس نظر معاون وزیر نفت، به جمع کارمندان نمونه شرکت ملی گاز در سال 1392 پیوست.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز ، مهرداد احیاء به شماره 613302 از میان دیگر کارمندان برتر منطقه یک به عنوان کارمند نمونه انتخاب و طی مراسمی لوح تقدیر با امضای معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز را از دست مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز دریافت نمود.

در این مراسم آقای کوتکی مدیر منطقه، ضمن تبریک ایام الله دهه فجر با اشاره به اینکه ذات کار در محیط های صنعتی تیمی است گفت : تمام کارمندان این صنعت خصوصاً منطقه یک عملیات انتقال گاز  نمونه هستند.

وی افزود : انتخاب کارمند نمونه بهانه ایست برای قدردانی از تمام همکاران که مجدانه و با عزم ملی و مدیریت جهادی در تمامی عرصه ها تلاش میکنند و در ادامه یاد و خاطره شهدای کارمند منطقه را گرامی داشت و آنها را نمونه و سرلوحه کارمندان دانست.

در پایان ، کارمند نمونه منطقه یک عملیات انتقال گاز ضمن تشکر از مسئولین خود و دیگر همکاران که موجب گردید وی به عنوان کارمند نمونه انتخاب شود اظهار داشت : یکی از فاکتور های دریافت این نشان ، خدمت صادقانه و بی منت  وی بوده است.