انتصابات
930119 2 (1).jpeg

930119 3 (2).JPG
انتصاب سرپرست تاسیسات تقویت فشار گاز شهید مصطفوی طی حکمی از سوی مهندس مرادی معاونت عملیات تاسیسات، ابراهیم برفی به عنوان سرپرست تاسیسات تقویت فشار گاز شهید مصطفوی منطقه یک عملیات انتقال گاز منصوب گردید.

طی حکمی از سوی مهندس مرادی معاونت عملیات تاسیسات، ابراهیم برفی به عنوان سرپرست تاسیسات تقویت فشار گاز شهید مصطفوی منطقه یک عملیات انتقال گاز منصوب گردید.


انتصاب سرپرست تاسیسات تقویت فشار گاز شهید مصطفوی

طی حکمی از سوی مهندس مرادی معاونت عملیات تاسیسات ، ابراهیم برفی به عنوان سرپرست تاسیسات تقویت فشار گاز شهید مصطفوی منطقه یک عملیات انتقال گاز منصوب گردید.

متن کامل این حکم به شرح ذیل می باشد :

 

جناب آقای ابراهیم برفی

با توجه به تعهد، شایستگی و تجارب جنابعالی، از تاریخ صدور این حکم به عنوان سرپرست تاسیسات تقویت فشار گاز شهید مصطفوی منصوب می شوید، امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره مندی از پتانسیل همکاران متعهد و تلاشگر و با تجربه در پیشبرد اهداف شرکت موفق و موید باشید.

 

و من ا... التوفیق

جمشید مرادی بیرگانی

معاونت عملیات تاسیسات تقویت فشار گاز