اوقات شرعي

True
التماس دعا
آب و هواي انتخابي
در حال لود آب و هواwaiting
بازرسی فنی
انجام بيش از 2000 کيلومتر نشت يابي بر روي خطوط پر فشار گاز 

طبق برنامه زمان بندی و بر اساس وظایف محوله به بازرسی فنی منطقه ، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 2000 کیلومتر نشت یابی بر روی خطوط اصلی و پر فشار گاز منطقه انجام گردید.


انجام بیش از 2000 کیلومتر نشت یابی بر روی خطوط پر فشار گاز در منطقه یک عملیات انتقال گاز

طبق برنامه زمان بندی و بر اساس وظایف محوله به بازرسی فنی منطقه ، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 2000 کیلومتر نشت یابی بر روی خطوط اصلی و پر فشار گاز منطقه انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز ، مهندس کوتکی مدیر منطقه ضمن تایید خبر فوق گفت : طبق برنامه ریزی انجام شده برای سال 92 و نیز اهمیت بسیار بالای بازرسی فنی در خصوص تمامی کارهای انجام شده در سطح شرکت از اوایل سال جاری کارهای بسیار مهمی توسط واحد بازرسی فنی انجام شد.

مهندس کوتکی افزود : بازرسی و صدور دستور کار تعمیراتی برای نقاط آسیب دیده خط سراسری اول بر اساس پیگرانی هوشمند ، بازرسی و نظارت بر تعویض پوشش و تعمیرات خط سراسری اول ، بازرسی و بررسی خط لوله 14 اینچ نیروگاه آبادان ، بازرسی و نظارت بر تنظیم و تست شیرهای اطمینان تاسیسات تقویت فشار گاز ، نظارت بر انجام انشعاب گرم جهت گازرسانی به شهرها و صنایع ، بازرسی از اقلام خریداری شده و اقلام موجود در انبار کالا ، اعلام عیوب و مشکلات بر روی خطوط لوله هنگام نشت یابی را از جمله کارهای انجام شده توسط بازرسی فنی منطقه بر شمردند و تاکید نمودند که در تمامی عملیاتهای منطقه بازرسی فنی حضوری فعال و به موقع داشته است.

مهندس کوتکی گفت : از مهمترین اقدامات انجام شده توسط واحد بازرسی فنی ، آزمایش نشت در تاسیسات تقویت فشار گاز با استفاده از دستگاه نشت یاب بوده است که این مهم در حال انجام در تاسیسات تقویت فشار گاز می باشد که این عملیات در تاسیسات تقویت فشار گاز شهید محمدی، یوسفی و مکوندیفر به پایان رسیده است .

وی در ادامه افزود : از دیگر اقدامات انجام شده توسط بازرسی فنی ، انجام تست UT توسط دستگاه UT در تاسیسات تقویت فشار گاز شهید آتش پنجه در راستای حصول اطمینان از عملکرد اسکرابر و سالم بودن آنها بوده است که برنامه ریزی جهت بقیه تاسیسات منطقه انجام گردیده است .

مهندس کوتکی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از پرسنل زحمتکش واحد بازرسی فنی منطقه اظهار امیدواری نمودند که با توجه به کارهای انجام شده توسط بازرسی فنی و کنترلهای مداوم این واحد در سطح منطقه انشاا... ضریب اطمینان بیشتری را در خطوط و تاسیسات منطقه شاهد خواهیم بود.

 

1392/10/16 دوشنبه
....
 


مجری سایت : شرکت سیگما