اوقات شرعي

True
التماس دعا
آب و هواي انتخابي
در حال لود آب و هواwaiting
مناقصات
8758012 / تجدید مناقصه ساخت وخرید قطعات انجین وارتسیلا-شماره تقاضای 1572860065  
....
8758011 / تجدید مناقصه خرید ساکشن و دیسشارژ ولو گس کمپرسور نئوپنیون شهید محمدی تقاضای شماره 157285023  
....
8758010 / تجدید مناقصه خرید سه قلم روغن مورد نیاز تاسیسات تقاضای شماره9740887  
....
8758009 / مناقصه تعمیرات جزئی وضروری برق منازل وادارات و اماکن منطقه 
....
8758008 / مناقصه تجدید خرید 6عدد رگلاتور 8و 10- شماره تقاضای 1572860015 
....
8758007 / مناقصه تجدید خرید gas over oil actuator24/30/36 –شماره تقاضای 1571870122 
....
8758006 / مناقصه تعمیرات اساسی 48000 ساعت انجین وارتسیلا واحدهای B و C در تأسیسات شهید مصطفوی 
....
8758005 / تجدید مناقصه 16 Globe Valve تقاضای شماره 157870042 
....
8758004 / مناقصه تهیه ، طبخ وتوزیع غذای رستوران اهواز  
....
8758003 / تجدید مناقصه خرید ولو های ساکشن ودیسشارژ شهید مصطفوی -شماره تقاضای 1572870007 
....
8758002 / تجدید مناقصه خرید قطعات انجین کلارک TCV16شماره تقاضای1572860101 
....
8758001 / تجدید مناقصه خرید ونصب بوش لاینر انجین کلارک TCV16به شماره تقاضای 1572870084  
....
8758000 / تجدید مناقصه خرید ساکشن و دیسشارژ ولو گس کمپرسور نئوپنیون شهید محمدی به شماره تقاضای 1572850023 
....
8757051 / مناقصه تعمیرات جزیی و ضروری نجاری و جوشکاری منطقه یک  
....
8757050 / مناقصه خرید gas over oil actuator24/30/36 –شماره تقاضای 1571870122 
....
8757049 / مناقصه خرید 6عدد رگلاتور 8و 10- شماره تقاضای 1572860015  
....
8757048 / تجدید مناقصه خرید Gas Pressure Regulating-شماره تقاضای 1572850025 
....
8757047 / تجدید مناقصه تعمیر و بازسازی میل لنگ وارتسیلا واحد A تاسیسات شهید مصطفوی 
....
8757046 / تجدید مناقصه خرید Globe Valve16 تقاضای شماره 1571870042  
....
8757045 / تجدید مناقصه خرید ولو های ساکشن و دیسشارژ –شماره تقاضای 1572870007  
....
12345678910...>>>
 


مجری سایت : شرکت سیگما