اوقات شرعي

True
التماس دعا
آب و هواي انتخابي
در حال لود آب و هواwaiting
نظام بهره وری و مشارکت
ارزیابی جایزه تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران در منطقه یک عملیات انتقال گاز 
 ارزیابی جایزه تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران در منطقه یک عملیات انتقال گاز با موفقیت انجام گردید
1396/10/6 چهارشنبه
....
موفقيت منطقه يک عمليات انتقال گاز در تمديد گواهينامه هاي IMS و 5S 
منطقه یک عملیات انتقال گاز پس از برگزاری فرآیند ممیزی خارجی توسط شرکت توف اینتر سرت موفق به دریافت تمدید گواهینامه های IMS و 5S گردید.

 


منطقه یک عملیات انتقال گاز پس از برگزاری فرآیند ممیزی خارجی توسط شرکت توف اینتر سرت موفق به دریافت تمدید گواهینامه های IMS و 5S گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز و به نقل از مهندس صفایی مدیر بهره وری و نماینده مدیریت منطقه : فرآیند ممیزی در سطح کلیه واحدهای منطقه توسط سر ممیز و ممیزان شرکت توف اینتر سرت برگزار شد. در این ممیزی بر اساس برنامه اعلام شده و معرفی واحدهای ممیزی شونده بر اساس استانداردهای  ISO 9001:2008 ، ISO 14001:2004 ، OHSAS 18001:2007 و استاندارد نظام آراستگی(5S) انجام گرفت که با توجه به بررسی و ارزیابی نتایج ممیزی انجام گرفته در هر 4 سیستم مدیریتی، مورد تأیید گروه ممیزی توف اینتر سرت قرار گرفت و با توجه به نتایج اعلام شده، موارد ذیل به عنوان اقدامات مهم انجام شده توسط منطقه در راستای بهبود سازمان معرفی گردیدند:

1 - تهیه ، تدوین و اجرای فرآیند CMMS در حوزه تعمیرات و نگهداشت تأسیسات

2 - تهیه ، تدوین و اجرای فرآیند مدیریت ریسک بر اساس مدل HAZOP در تأسیسات و خطوط لوله

3 – تهیه و تدوین مدل تعالی نظام آراستگی (5S)

4 – تهیه و تدوین اهداف و برنامه های اجرایی با نقشه استراتژی منطقه و تلفیق برنامه های استراتژیک با اهداف IMS

5 – تهیه و تدوین PROCESS MAP جدید سازمان با رویکرد مدیریت استراتژیک

6 – تشکیل کمیته های تخصصی مرتبط با شورای تعالی سازمان

7 – تهیه نرم افزار IMS و توسعه و بهبود فرآیند نظام مشارکت

در انتهای جلسه اختتامیه ممیزی، سر ممیز تیم ممیزی شرکت توف اینتر سرت ، مهندس قره بیگلو با اشاره به رشد قابل توجه عملکرد سیستم های مدیریتی در منطقه، آینده بسیار خوبی در حوزه افزایش توان رهبری سازمانی و توانمند سازی سازمان را برای این منطقه متصور شد.

در ادامه مهندس کوتکی مدیر منطقه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات ممیزان شرکت توف اینتر سرت و اقدامات بسیار خوب انجام شده در سطح واحدهای منطقه و علی الخصوص دبیرخانه امور بهره وری منطقه، با بیان این نکته که اجرای سیستم های مدیریتی بایستی به عنوان وظیفه سازمانی تلقی گردد و کلیه فعالیتهای اجرایی در سطح منطقه با سیستم های مدیریتی در انطباق کامل باشد اشاره نمود: موضوع توانمند سازی ممیزان داخلی منطقه و لزوم افزایش فرآیند ممیزی در سازمان جهت شناسایی مشکلات و نواحی مسأله دار فرآیندها و فعالیتها، بایستی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

در پایان مهندس کوتکی، دریافت تمدید گواهینامه سیستم های مدیریت یکپارچه IMS و نظام آراستگی (5S) را به کلیه همکاران زحمتکش منطقه یک عملیات انتقال گاز تبریک عرض نمود.

1393/11/8 چهارشنبه
....
افتخاري ديگر بر افتخارات منطقه يک عمليات انتقال گاز افزوده شد 

طی حکمی از سوی سید محمود حسینی مدیر توسعه منابع انسانی و نائب رئیس شورای بهره وری و تحول اداری شرکت ملی گاز، همکار ارجمند جناب آقای محمد صفایی لرکی بعنوان دبیر نمونه سیستم پیشنهادها در سطح شرکت ملی گاز ایران معرفی گردید.


افتخاری دیگر بر افتخارات منطقه یک عملیات انتقال گاز افزوده شد

طی حکمی از سوی سید محمود حسینی مدیر توسعه منابع انسانی و نائب رئیس شورای بهره وری و تحول اداری شرکت ملی گاز، همکار ارجمند جناب آقای محمد صفایی لرکی بعنوان دبیر نمونه سیستم پیشنهادها در سطح شرکت ملی گاز ایران معرفی گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز و به نقل از خازنی رئیس روابط عمومی، طی حکمی از سوی سید محمود حسینی مدیر توسعه منابع انسانی و نائب رئیس شورای بهره وری و تحول اداری شرکت ملی گاز، همکار ارجمند جناب آقای محمد صفایی لرکی بعنوان دبیر نمونه سیستم پیشنهادها در سطح شرکت ملی گاز ایران معرفی گردید.

متن کامل این حکم به شرح ذیل می باشد :

 

برادر ارجمند جناب آقای محمد صفایی لرکی

دبیر محترم سیستم پیشنهادهای منطقه یک عملیات انتقال گاز

نظر به مساعی و اقدامات ارزشمند جنابعالی در حوزه نظام مشارکت و با توجه به شایستگی های شما در راهبری و سرپرستی این نظام در منطقه یک عملیات انتقال گاز در سال 92-91 بعنوان دبیر نمونه سیستم پیشنهادها در سطح شرکت ملی گاز ایران معرفی می گردید.

امید است به حول و قوه الهی و تلاش مستمر در حفظ و مداومت سیستم پیشنهادها از طریق مشارکت جمعی و ارتقاء کیفی و کمی پیشنهادها با ایجاد سود صرفه بالاتر در افزایش بهره وری سازمان بیش از پیش نقش موثرتری ایفا نمائید.

سید محمود حسینی

مدیر توسعه منابع انسانی

و نائب رئیس شورای بهره وری و تحول اداری

روابط عمومی منطقه عملیات انتقال گاز کسب این افتخار را به همکار ارجمند جناب آقای صفایی لرکی و سایر همکاران ارجمند تبریک عرض می نماید.

1393/8/14 چهارشنبه
....
گامي ديگر در رشد و توسعه توانمنديهاي منطقه يک عمليات انتقال گاز رقم خورد 

در پنجمین جشنواره نظام پیشنهادها شرکت ملی گاز ایران منطقه یک عملیات انتقال گاز موفق به دریافت تندیس برنزین گردید.


گامی دیگر در رشد و توسعه توانمندیهای منطقه یک عملیات انتقال گاز رقم خورد

در پنجمین جشنواره نظام پیشنهادها شرکت ملی گاز ایران منطقه یک عملیات انتقال گاز موفق به دریافت تندیس برنزین گردید.

محمد صفایی لرکی دبیر اجرایی نظام مشارکت گفت: این موفقیت مرهون تلاش دسته جمعی همه کارکنان و مسئولان منطقه بوده که با همت خود و با همدلی مثال زدنی در جهت پیشبرد اهداف و چشم انداز سازمان تمام سعی خود را بکار بسته و برگ زرین دیگری به افتخارت منطقه رقم زده شد.

مهندس کوتکی مدیر منطقه گفت: نظام پیشنهادات نظامی مبتنی بر درگیری ذهنی و عاطفی است. مدلی است که تمامی ظرفیت های سازمانی را به چالش گرفته و میدانی است برای رقابت سالم و اثر بخش. مدلی است که به عنوان پشتیبان مدیریت سازمان در بهبود تصمیم گیری ها و انتخاب بهترین تصمیم که برگرفته از بهترین ایده ها و پیشنهادات است عمل می نماید.

مدلی است که اعتماد سازی را به عنوان اصلی بی بدیل در ایجاد ارتباط دو سویه و موثر بین بدنه مدیریت و ارکان سازمان برقرار می نماید.

کوتکی در پایان کسب این افتخار را به همه کارکنان زحمتکش و پر تلاش منطقه تبریک گفته و افزود: امید است همه کارکنان و مسئولان محترم با احساس مسئولیت بیشتری در جهت حفظ و نگهداری این عنوان کسب شده تلاش و از تمام ظرفیتهای موجود خود در کسب رتبه های بالاتر استفاده نمایند.

 

1392/12/17 شنبه
....
تمديد گواهينامه سيستم نظام آراستگي 5S 

تمدید گواهینامه سیستم نظام آراستگی 5S                                                


 

تمدید گواهینامه سیستم نظام آراستگی 5S منطقه یک عملیات انتقال گاز

به گزارش روابط عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز و به نقل از صفایی نماینده مدیریت ، استقرار نظام آراستگی سازمانی از سال 87 در منطقه با اخذ گواهینامه بین المللی از شرکت توف اتریش آغاز و در طی 7 دوره ممیزی داخلی و ممیزی صدور گواهینامه ، نتایج بسیار خوبی از جمله بهبود شرایط محیطی و شغلی کارکنان، جلوگیری از ایجاد ضایعات و اتلافات، هزینه ها و دوباره کاری ها از اجرای این سیستم نصیب سازمان گردید.

صفایی گفت : این ممیزی با حضور سرممیز ارشد و ممیزان شرکت TUV-INTERCERT آلمان ، جناب آقایان قره بیگلو ، عرفانی و احمدی در طی دو روز انجام شد.

مهندس کوتکی در پایان این ممیزی ضمن ابراز خوشحالی از کسب مجدد گواهینامه بین المللی 5S ، از نقش و جایگاه دبیرخانه امور بهره وری در سازمان و همکاری و همدلی همه کارکنان و مسئولان در بهبود عملکرد نظام آراستگی در سازمان و اجرا و مدیریت آن و همچنین از سرممیز و ممیزان توف اینتر سرت آلمان که با سعه صدر و ارائه راهکارهای مناسب خود در پیشبرد اجرای این سیستم منطقه را همراهی کردند، تشکر و قدردانی نمودند.

 

1392/8/13 دوشنبه
....
راه اندازي پورتال نظام مشارکت در منطقه يک عمليات انتقال گاز 

راه اندازی پورتال نظام مشارکت در منطقه یک عملیات انتقال گاز


با تلاشهای صورت گرفته در واحد IT  منطقه و همکاری دبیرخانه نظام مشارکت ، پورتال نظام مشارکت که یکی از آرزوهای دیرین منطقه بود ، توسط آقای سنگری فر اجرایی گردید .

به گزارش روابط عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز در طراحی و ساخت این نرم افزار ، از تجربه آقای صفایی دبیر اجرایی نظام مشارکت و انطباق آن با مفاد آئین نامه استفاده و  پورتال به صورت کاملا ساده و قابل درک برای کلیه افراد ساخته شده است .

صفایی گفت : این پورتال بر مبنای فرآیند اجرایی نظام مشارکت ، خلاقیت در طراحی و دارای قابلیت جستجوی مناسب در تمامی بخشها تهیه شده است

صفایی افزود : در طراحی این پورتال سلیقه خاصی بکار رفته که کاربران را مجذوب خود نموده و تاثیر مطلوبی را در عملکرد سازمان در حوزه مدیریت دانش و سیستمهای مدیریتی گذاشته است .

صفایی در پایان گفت : فاز اول طراحی بیش از 4 ماه به طول انجامید که در این فاز کلیه الزامات مدیریت نظام مشارکت لحاظ گردید و از برنامه های آتی دبیرخانه انجام فاز دوم مطالعاتی این پورتال می باشد که انشاا... در آینده نزدیک این مهم نیز اجرایی خواهد شد و کلیه اقدامات در حوزه مدیریت نظام مشارکت از مرحله دریافت پیشنهاد تا مرحله تصویب، اجرا و پرداخت پاداشهای کارکنان، مجریان و ارزیابان انجام خواهد شد.

1392/8/8 چهارشنبه
....
ارزيابي عملکرد نظام مشارکت و طرح تکريم ارباب رجوع در منطقه يک عمليات انتقال گاز  

با انجام برنامه ریزی قبلی امور بهره وری و تحول اداری شرکت ملی گاز ایران و با حضور سر ارزیاب محترم آقای صادقی و ارزیابان محترم آقایان صیادی و ولی نیا و حضور هیات رئیسه و شورای مشارکت، منطقه یک عملیات انتقال گاز مورد ارزیابی قرار گرفت...


ارزیابی عملکرد نظام مشارکت و طرح تکریم ارباب رجوع در منطقه یک عملیات انتقال گاز با موفقیت به پایان رسید.

با انجام برنامه ریزی قبلی امور بهره وری و تحول اداری شرکت ملی گاز ایران و با حضور سر ارزیاب محترم آقای صادقی و ارزیابان محترم آقایان صیادی و ولی نیا و حضور هیات رئیسه و شورای مشارکت، منطقه یک عملیات انتقال گاز مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز ایران و به نقل از کوتکی مدیر منطقه این ارزیابی بر اساس معیارهای مدل نظام مشارکت و مدل اجرایی طرح تکریم ارباب رجوع برای اولین بار در کلیه شرکتها ، مناطق عملیاتی و پالایشگاه های گاز صورت پذیرفت.

در مراسم افتتاحیه مهندس کوتکی ضمن خوشامدگویی به سر ارزیاب و ارزیابان محترم ، با ارائه گزارش کاملی روند شکل گیری مدیریت استراتژیک ، مدیریت فرآیندها و تهیه و تدوین فرآیند اجرایی نظام مشارکت و کنترل و اندازه گیری عملکرد فرآیند نظام مشارکت و نتایج حاصله از آن را تشریح کردند و مهندس صادقی سر ارزیاب ، چگونگی اجرای ارزیابی و اعلام برنامه جلسه افتتاحیه را به سمع و نظر حضار در جلسه رساندند.

در ادامه ارزیابی ، ارزیابان محترم با حضور در واحدهای امور بهره وری و تحول اداری و واحد روابط عمومی و سایر واحدهای مرتبط از نزدیک با نحوه عملکرد منطقه در خصوص این دو مقوله آشنا شدند و ارزیابی لازم را داشتند.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک و به نقل از صفایی ، در جلسه اختتامیه نتایج ارزیابی به اطلاع حضار رسانده شد و مهندس صادقی ضمن تشکر و قدر دانی از مدیریت و همکاران منطقه یک ، ارزیابی انجام شده از منطقه را بسیار مثبت و اعلام رضایت نمودند و ابراز امیدواری نمودند تجربیات حاصله از این منطقه در اختیار دیگر شرکتها و مناطق قرار داده شوند.

در پایان مراسم مهندس کوتکی از حسن خلق و برخورد سرارزیاب و ارزیابان محترم و تلاشهای صورت گرفته توسط همکاران خود تشکر و قدردانی نمودند.

1392/5/29 سه‌شنبه
....
سومين همايش نظام مشارکت منطقه يک عمليات انتقال گاز 

سومین همایش نظام مشارکت منطقه یک عملیات انتقال گاز ویژه ی تقدیر از برترینهای سال 91 در خرداد سال 92 با حضور مهندس سعیدی رئیس محترم امور بهره وری و تحول اداری شرکت ملی گاز، مهندس پورفخرایی کارشناس ارشد امور بهره وری و تحول اداری شرکت ملی گاز و جمعی از مسئولین منطقه با استقبال و حضور چشم گیر کارکنان منطقه با موفقیت برگزار گردید.


سومین همایش نظام مشارکت منطقه یک عملیات انتقال گاز ویژه ی تقدیر از برترینهای سال 91 در خرداد سال 92 با حضور مهندس سعیدی رئیس محترم امور بهره وری و تحول اداری شرکت ملی گاز، مهندس پورفخرایی کارشناس ارشد امور بهره وری و تحول اداری شرکت ملی گاز ، مهندس بلوچی دبیر محترم نظام مشارکت پالایگاه شهید هاشمی نژاد ، مهندس آقاسی دبیر محترم نظام مشارکت گاز استان همدان ، مهندس شهنی مدیر محترم نظام به پویی فولاد خوزستان ، دکتر فتح الهی راد مشاور محترم نظام مشارکت و جمعی از مسئولین منطقه با استقبال و حضور چشم گیر کارکنان منطقه با موفقیت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک در این همایش ابتدا مهندس کوتکی به اهمیت و لزوم توسعه نظام مدیریت مشارکتی در سطح سازمانهایی که نیل به سمت تعالی و پیشرفت در حوزه توانمندسازی و ارتقای سطح رشد و یادگیری کارکنان خود دارند اشاره و مورد تاکید قرار دادند . در ادامه مهندس کوتکی با توجه به اهداف استراتژیک تدوین شده در منطقه که به عنوان سیاست راهبردی مد نظر قرار گرفته است به اهمیت استراتژیک توسعه مشارکت کارکنان در این راهبردها اشاره نمودند. وی در پایان به فرآیندهای موثر و شناسایی شده مرتبط با این استراتژی اشاره و مکانیزم اندازه گیری و پایش عملکرد این نظام را به اطلاع حضار رساندند.

در ادامه همایش مهندس سعیدی با تقدیر از عملکرد منطقه در خصوص برپایی همایش و بیان اهمیت و اثربخشی اینگونه همایش ها در جهت ارتقای روحیه و انگیزه کارکنان و ارتقای عملکرد سازمانها اشاره و از همه کسانی که در این زمینه خدمت می کنند قدردانی نمودند. مهندس بلوچی نیز در ادامه همایش با ذکر حماسی خود تهیج روحیه خودباوری را به حضار محترم انتقال داده و با ذکر توضیحاتی به صورت اجمال عملکرد نظام مدیریت مشارکت سازمان خود را اعلام نمودند. دکتر فتح الهی راد نیز با ایراد سخنرانی خود در حوزه نظام مشارکت الگوها و راهنمای های لازم را به اطلاع عموم رساندند.

لازم به ذکر است در پایان مراسم ، از برترین های نظام مشارکت بر اساس امتیازات کسب شده به تفکیک مدیران حامی ، دبیران ، کارگروه ها ، پیشنهاد دهندگان ، پیشنهادات برتر و فعالان حوزه نظام مشارکت تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

 

1392/4/15 شنبه
....
عملکرد نظام مشارکت در منطقه يک عمليات انتقال گاز مورد ارزيابي قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز دومین فرایند ارزیابی عملکرد نظام مشارکت توسط ارزیابان داخلی شرکت ملی گازایران د رتاریخ 91/4/18و با حضور کلیه اعضای شورای مشارکت...

به گزارش روابط عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز دومین فرایند ارزیابی عملکرد نظام مشارکت توسط ارزیابان داخلی شرکت ملی گازایران د رتاریخ 91/4/18و با حضور کلیه اعضای شورای مشارکت ، اعضای هیات رئیسه و نمایندگان Q،C،C واحدهای منطقه در دفتر مدیریت برگزار گردید.

درابتدای جلسه مهندس کوتکی ضمن عرض خیر مقدم به سرارزیاب و ارزیابان و سایر حضار ، گزارش عملکرد نظام مشارکت  منطقه را به صورت پاورپوینت ارائه داد.

پس از آن تیم ارزیابی با توجه به برنامه ریزی قبلی ، دبیرخانه نظام مشارکت ، امور مالی ، آموزش ، منابع انسانی و روابط عمومی را مورد ارزیابی قرار داده وهمچنین  Focus Group را در سطح کارکنان با متانت و حوصله تمام به انجام رساندند در پایان نیز با برگزاری جلسه اختتامیه نقاط قوت و راهکارهای بهبود و مواردی در زمینه نحوه ارتقاء مشارکت کارکنان عنوان شد.

مهندس آقاسی سر ارزیاب تیم با برشمردن مواردی چون  عملکرد خوب دبیرخانه مشارکت و همدلی و همکاری همه آحاد مسئولین موفقیت و پیشرفت بیشتر منطقه در سایر سیستم های مدیریتی را آرزومند شد.

1391/4/19 دوشنبه
....
دريافت گواهينامه سيستم مديريت انرژي بر مبناي ISO 50001 : 2011 توسط منطقه يک عمليات انتقال گاز 
به گزارش روابط عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز و به نقل از صفائی نماینده مدیریت منطقه ، این منطقه که دراجرای مدیریت انرژی در سطح شرکت ملی گاز ایران پیشرو می باشد با استعانت...

دریافت گواهینامه سیستم مدیریت انرژی بر مبنای ISO 50001 : 2011  توسط منطقه یک عملیات انتقال گاز

به گزارش روابط عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز و به نقل از صفائی نماینده مدیریت منطقه ، این منطقه که دراجرای مدیریت انرژی در سطح شرکت ملی گاز ایران پیشرو می باشد با استعانت ازپروردگار متعال ، مدیریت  ودرایت خوب  مهندس کوتکی مدیر منطقه ،  بکار گیری مشاوران مجرب و متخصص دراین امر،ایجاد فرایندهای مناسب و پایش و اندازه گیری مستمر شاخص های کلیدی سیستم مدیریت انرژی ، بکارگیری مدیریت کنترل تجهیزات پر مصرف در حوزه مدیریت انرژی تاکنون توانسته است نقش بسزائی رادر صرفه جوئی هزینه های عملیاتی ایفا نماید .

صفائی گفت : با توجه به ممیزی های انجام شده درسطح منطقه درجلسه اختتامیه ای که با حضور مدیر سرممیزین ارشد شرکت توف اتریش و اعضای هیات رئیسه منطقه برگزار شد ، نقاط قوت به شرح ذیل اعلام گردید:

  • انجام کنترلهای مناسب در حوزه تجهیزات پر مصرف در تاسیسات تقویت فشار ، شناسائی عوامل تاثیر گذاردر مدیریت انرژی در کلیه تاسیسات و واحد متولی مدیریت انرژی ، برنامه ریزی و بازنگری خوب برنامه های کنترلی تجهیزات پر مصرف ، انجام اندازه گیری های دقیق و مستمر در مبادی ورودی و خروجی ، دریافت وانتقال گاز  ، تدوین اهداف و برنامه های مناسب با پشم انداز ، خط مشی و استراتژی تعریف شده  در حوزه مدیریت انرژی ، تعریف پروژه های اجرائی مناسب با خط مشی و استراتژی و چشم انداز مدیریت انرژی از جمله     مو یتورینگ مدیریت انرژی د رتاسیسات شهید محمدی، شهید مصطفوی

مهندس صفائی افزود : در پایان جلسه باتوجه به مراتب اعلام شده توسط سر ممیز ارشد شرکت توف اتریش مراتب صدور و اعطای گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011   به منطقه اعلام گردید.

روابط عمومی منطقه یک کسب این موفقیت را به مدیریت محترم منطقه ، واحد مهندسی منطقه وهمه همکاران عزیز تبریک وتهنیت عرض می نماید.

 

 

 

1391/1/5 شنبه
....
دريافت گواهينامه تعهد به تعالي نظام پيشنهادها توسط منطقه يک عمليات انتقال گاز 

منطقه یک علمیات انتقال گاز در راستای پیاده سازی نظام پیشنهادها موفق به کسب گواهی نامه تعهد به تعالی سیستم پیشنهادها گردید


منطقه یک علمیات انتقال گاز در راستای پیاده سازی نظام پیشنهادها موفق به کسب گواهی نامه تعهد به تعالی سیستم پیشنهادها گردید

به گزارش روابط عمومی منطقه یک در سومین جشنواره نظام پیشنهادهای شرکت ملی گاز ایران این منطقه موفق به کسب گواهینامه تعهد به تعالی نظام پیشنهادها گردید.

عبدالحسین کوتکی مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز ضمن تبریک  کسب این افتخار به  کلیه کارکنان منطقه گفت: کسب این عنوان برگ زرین دیگری بر افتخارات منطقه می افزاید اما نباید دست از تلاش برداشت بلکه  باید این موفقیت ها راسرلوحه کار خود و نقطه عطفی در رسیدن به اهداف عالیه  سازمان تلقی کنیم.

وی در ادامه   خواهان تلاش و سعی بیشتر همه دست اندرکاران و مسئولین در پیاده سازی نظام پیشنهادها در منطقه شد.

مهندس صفائی دبیراجرائی نظام مشارکت منطقه این موفقیت را مرهون حمایتهای بی دریغ مدیریت و مسئولان و کارکنان سخت کوش منطقه دانست و تاکید کرد که تلاش این عزیزان در راستای پیاده سازی و استقرار این نظام تاثیر عمده ای داشته است صفائی گفت: بی شک اوج گیری سازمانها در بلوغ سازمانی بدون ایجاد تغییر در فرهنگ سازمانی میسر نمی گردد و این راهی است که همه سازمانهای تعالی محور باید از آن عبور کنند و مدیریت منطقه با توجه به نگاه ویژه به این موضوع درایجاد محیطی دانش محور و دانش بیان کلیه سازو کارهای لازم را به کار بسته تا در آینده ای نزدیک شاهد شکوفائی بیشتر منطقه یک در میان سایر مناطق عملیاتی باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1390/7/26 سه‌شنبه
....
اولين دوره ارزيابي نظام پيشنهادها در منطقه يک عمليات انتقال گاز انجام شد. 

اولین دوره ارزیابی نظام پیشنهادها در منطقه یک عملیات انتقال گاز انجام شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک و به نقل از صفائی دبیر اجرائی نظام مشارکت منطقه : اولین دوره ارزیابی نظام پیشنهادات منطقه در تاریخ 90/5/10 با موفقیت انجام شد.

مهندس صفائی گفت: در این دوره با توجه به سیاستگذاری صورت گرفته توسط امور بهره وری و تحول اداری  و باتوجه به توانمندی و پتانسیل بالائی که کلیه دبیران اجرائی نظام مشارکت شرکتهای تابعه ملی گاز دارند پس ازطی دوره های آموزشی تخصصی و کسب مهارتهای لازم 15گروه شناسائی و سازماندهی شدند که طبق جدول برنامه زمان بندی کار ارزیابی از شرکتها و مناطق و پالایشگاهها و...


به گزارش روابط عمومی منطقه یک و به نقل از صفائی دبیر اجرائی نظام مشارکت منطقه : اولین دوره ارزیابی نظام پیشنهادات منطقه در تاریخ 90/5/10  با موفقیت انجام شد.

مهندس صفائی گفت: در این دوره با توجه به سیاستگذاری صورت گرفته توسط امور بهره وری و تحول اداری  و باتوجه به توانمندی و پتانسیل بالائی که کلیه دبیران اجرائی نظام مشارکت شرکتهای تابعه ملی گاز دارند پس ازطی دوره های آموزشی تخصصی و کسب مهارتهای لازم 15گروه شناسائی و سازماندهی شدند که طبق جدول برنامه زمان بندی کار ارزیابی از شرکتها و مناطق و پالایشگاهها و واحدهای ستادی را آغاز و اجرا کنند . در این بین  ارزیابی  از منطقه یک  توسط  آقایان محمد رضانوری (سرارزیاب) و آقایان مهندس پور خزائی و مهندس سادات و با حضور مدیر ، دبیر اجرائی نظام مشارکت منطقه واعضای هیات رئیسه منطقه  صورت گرفت.

در جلسه ارزیابی ابتدا مهندس کوتکی مدیر منطقه ضمن عرض تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و عرض خیر مقدم به ارزیابان اعزامی  به ارائه اطلاعات کاملی از عملکرد نظام مشارکت منطقه ، ذکر فعالیتهای اجرائی  جهت بسط وتوسعه فرهنگ مشارکت ، ایجاد زیرساختهای مناسب نظام مشارکت وایجاد فرایندهای مدیریتی مناسب جهت فرهنگ سازی و توانمندسازی کارکنان پرداخت.

در ادامه مهندس نوری سر ارزیاب منطقه بااعلام برنامه ارزیابی وذکر نحوه وچگونگی انجام آن اطلاعات مبسوطی ار ارائه کرد.

وی درپایان بر اساس ارزیابی های بعمل آمده درواحدهای مالی ، آموزش ، دبیرخانه نظام مشارکت و روابط عمومی ضمن اعلام موفقیت آمیزبودن ارزیابی ، نقاط قوت و راهکارهای بهبود راعنوان کرد.

 

1390/5/25 سه‌شنبه
....
خود ارزيابي مدل تعالي سازماني (EFQM) در منطقه يک به پايان رسيد. 

خود ارزیابی مدل تعالی سازمانی (EFQM) در منطقه یک به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک درتاریخ 90/5/22 جلسه اختتامیه مدلی تعالی سازمانی EFQM بر اساس مدل 2010 با حضور مدیر و اعضای هیات رئیسه و مشاور آموزشی طرح ، مهندس رستگار و تیم ارزیاب منطقه برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی منطقه یک درتاریخ 90/5/22 جلسه اختتامیه مدلی تعالی سازمانی EFQM بر اساس مدل 2010 با حضور مدیر و اعضای هیات رئیسه و مشاور آموزشی طرح ، مهندس رستگار و تیم ارزیاب منطقه برگزار شد.

در ابتدای جلسه مهندس رستگار مشاور مدل عنوان کرد: پس از 750 نفر ساعت ارزیابی بعمل آمده از کمیته های معیارهای مدل و نتایج ارزیابی بر اسا س معیارهای 9 گانه مدل، نقاط قوت و زمینه های بهبود شناسائی شدند . که از جمله زمینه های بهبود شناسائی شده : مدیریت استراتژیک، بازخورد 360درجه، مدیریت ارتباط با کارکنان، مدیریت فرایندها، الگوی برداری، مدیریت ارتباط بامشتری، مدیریت اطلاعات ودانش، استقرار سیستم نگهداری وتعمیرات RCM ، مدیریت بهره وری وارزیابی عملکردو مدیریت زنجیره تامین کنندگان هستند.

در ادامه بر اساس فرمهای نظرسنجی که توسط اعضای هیات رئیسه تکمیل شد پروژه های بهبود بر اساس اهمیت موضوعی شان برای منطقه اولویت بندی شدند.

در ادامه جلسه مهندس کوتکی مدیر منطقه ضمن تشکراز فعالیتهای مهندس رستگار و تیم ارزیاب منطقه و اعضای هیات رئیسه منطقه مواردی از محاسن اجرا و عملی نمودنEFQM در منطقه را مطرح نمود.

در پایان جلسه نیز مهندس صفائی نماینده مدیریت منطقه ضمن تشکر از کلیه حضار نسبت به اجرای موفقیت آمیز مدل در سازمان اظهار امیدواری نمود.

 

1390/5/25 سه‌شنبه
....
نظامنامه يکپارچه مديريت 
....
ارزيابي مدل جازه ملي بهره وري وتعالي سازماني منطقه يک جهت حضور در هشتمين دوره جايزه 

ارزيابي مدل جازه ملي بهره وري وتعالي سازماني منطقه يک جهت حضور در هشتمين دوره جايزه

 به گزارش روابط عمومي منطقه يک عمليات انتقال گاز و به نقل از صفائي مدير تعالي سازمان درتاريخ 30/11/89 جلسه افتتاحيه ارزيابي مدل جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني منطقه راس ساعت 9 صبح باحضور ارزيابان جايزه ملي آقايان مهندس بيگي (ارزياب ارشد) و مهندس بياتي (ارزياب) ، مدير و هيات رئيسه منطقه برگزار شد.


   به گزارش روابط عمومي منطقه يک عمليات انتقال گاز و به نقل از صفائي مدير تعالي سازمان درتاريخ 30/11/89 جلسه افتتاحيه ارزيابي مدل جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني منطقه راس ساعت 9 صبح باحضور ارزيابان جايزه ملي آقايان مهندس بيگي (ارزياب ارشد) و مهندس بياتي (ارزياب) ، مدير و هيات رئيسه منطقه برگزار شد.

در ابتدا مهندس کوتکي مدير منطقه به ارائه توضيحات کامل در خصوص دستاوردها و عملکرد سازمان در حوزه مدل EFQM پرداخت و تاثيرات و اثر بخشي آن رادر کارائي سازمان درقالب پاورپوينت مورد بررسي قرارد داد که مواردي از آن اختصاراً در ذيل آمده است :

1-   معرفي منطقه
2-  توضيحات کامل مرتبط با اظهارنامه مدل EFQM منطقه و نحوه انجام خودارزيابي و نتايج حاصله
3- شرح پروژه هاي بهبود تعريف شده
4- شرح بهبودهاي سريع Quick Fix تعريف شده و اقدامات انجام شده درخصوص اجراي سريع آنها در سازمان
در ادامه ارزيابان جايزه ملي با ارزيابي معيارهاي نه گانه مدل و خودارزيابي ارائه شده دراظهارنامه و جمع بندي نتايج حاصله راس ساعت 30/13 جلسه اختتاميه رابرگزار و نتايج زير به عنوان خروجي ارزيابان مدل رابه استحضارهيات رئيسه رساندند.
نقاط قوت:
-
     صداقت در گفتارها و عملکرد در ارزيابي به عنوان نکات بارز مطرح گرديد.
-      درحوزه تعهد مديريت به رويکرد مدير منطقه در انتخاب و جاري سازي مدل EFQM و روال مثبتي که  نشان دهنده عزم و اراده سازمان در استقرار مدل دارد اشاره گرديد.
-         استخراج پروژه هاي بهبود مناسب و موثر حاصل از خودارزيابي انجام شده و انطباق مستندات با اظهارات اعلام شده.
-         ايجاد يک مديريت تغيير در سازمان در پياده سازي مدل EFQM که قابل تقدير گزارش گرديد.
-         همدلي و همراستائي مديران و خواست سازمان دراين حوزه قابل تقدير گزارش گرديد

فرصتهاي بهبود اعلام شده:

- دوره هاي آموزشي مدل EFQM ويرايش 2010 در فواصل مناسبت دربرنامه هاي آموزشي بعدي اجرا شود.

1389/12/3 سه‌شنبه
....
نشست صميمي مدير منطقه يک با خانواده هاي کارکنان  
 نشست صميمي مدير منطقه يک با خانواده هاي کارکنان 
 به گزارش روابط عمومي منطقه يک عمليات انتقال گاز دو شنبه مورخ 22/9/89 مصادف با هفتم محرم الحرام عبدالحسين کوتکي مدير منطقه يک به همراه رئيس روابط عمومي و نماينده مديريت منطقه و اعضاي نظام مشارکت خانواده منطقه نشستي صميمي با خانواده هاي اين منطقه در مجتمع  ام البنين برگزار کردند.


 به گزارش روابط عمومي منطقه يک عمليات انتقال گاز دو شنبه مورخ 22/9/89 مصادف با هفتم محرم الحرام عبدالحسين کوتکي مدير منطقه يک به همراه رئيس روابط عمومي و نماينده مديريت منطقه و اعضاي نظام مشارکت خانواده منطقه نشستي صميمي با خانواده هاي اين منطقه در مجتمع  ام البنين برگزار کردند.

در اين ديدار ابتدا مدير منطقه ضمن عرض تسليت و تعزيت ايام سوگواري حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) و ياران وفادارش  و خير مقدم به خانواده هاي محترم پرسنل منطقه به بيان مواردي در رابطه با اهميت مشارکت خانواده ها و بخصوص همسران کارکنان در بهبود امور منطقه پرداخت.

کوتکي افزود: مشارکت خانواده ها بخصوص همسران کارکنان عزيز مي تواند نقش موثر و بسزائي در اجراي هر چه بهتر و بيشتر مسائل مربوط به منطقه را در پي داشته باشد. وي گفت : همسران پرسنل بايد بدانند که شوهران آنان در چه محيطي کار مي کنند و با خطرات و مشقات کار آنان هرچه بيشتر آشنا شوند و امکان راحتي و آسايش اين عزيزان را هرچه بهتر و بيشتر فراهم نمايند.

مدير منطقه عنوان کرد : تمام سعي و تلاش ما ايجاد رضايتمندي همکاران عزيز و خانواده هايشان است و در اين راه از هيچ کوششي دريغ نخواهيم کرد و يکي از اهداف ما از تشکيل اين نظام(نظام مشارکت خانواده ) رسيدن به اين مهم است که تا حد امکان از نظرات خود خانواده ها در بهبود امور استفاده کنيم.

در ادامه مهندس صفائي نماينده مديريت منطقه و دبير اجرائي نظام مشارکت در رابطه بااهداف تشکيل اين نظام الهي و چگونگي عضويت اعضا و همکاري و نحوه تکميل   فرمهاي مربوطه توضيحاتي را داد.

پس از آن همسران کارکنان به بيان مسائل و مشکلات خود و ارائه پيشنهاداتي پرداختند که مدير پاسخگوي سوالات  انان بوده و راهکار هاي لازم را ارائه داد.

1389/9/23 سه‌شنبه
....
اولين جلسه نظام مشارکت خانواده در منطقه يک عمليات انتقال گاز برگزار شد. 

اولين جلسه نظام مشارکت خانواده در منطقه يک عمليات انتقال گاز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي منطقه يک عمليات انتقال گازو به نقل از صفائي دبير اجرائي نظام مشارکت منطقه، اولين جلسه نظام مشارکت خانواده دراين منطقه با حضور مهندس کوتکي مدير منطقه ، پيشرو رئيس روابط عمومي منطقه ، مهندس صفائي نماينده مديريت منطقه و اعضاي نظام مشارکت خانواده (چند تن از همسران کارکنان منطقه ) در محل روابط عمومي منطقه برگزار شد.


به گزارش روابط عمومي منطقه يک عمليات انتقال گازو به نقل از صفائي دبير اجرائي نظام مشارکت منطقه، اولين جلسه نظام مشارکت خانواده دراين منطقه با حضور مهندس کوتکي مدير منطقه ، پيشرو رئيس روابط عمومي منطقه ، مهندس صفائي نماينده مديريت منطقه و اعضاي نظام مشارکت خانواده (چند تن از همسران کارکنان منطقه ) در محل روابط عمومي منطقه برگزار شد.

در ابتدا مهند س کوتکي مدير منطقه ضمن عرض خير مقدم و تشکر از حضور اعضاي جلسه بااشاره به مکتب غني دين مبين اسلام و سفارشات قرآني مبني بر انجام کارهاي جمعي بر اساس نظم وترتيب و برنامه ريزي و بارعايت اين اصول و همچنين بالابردن سطح فرهنگ جامعه بامشارکت خانواده ها براي رسيدن به زندگي شاد و به دور ازافسردگي و انجام کارهاي فرهنگي / تفريحي مثل برگزاري جشنها و تغييرات مثبت اظهار اميدواري کرد و تاکيد نمود که در کليه مراحل انجام اين مهم اين کميته را در تمام جهات پشتيباني خواهد کرد.

در ادامه  جلسه مهندس صفائي دبير جلسه و نماينده مديريت منطقه ضمن خوشامد گوئي به کليه حاضرين و با اشاره به اينکه اين جلسه براي اولين بار در سطح منطقه صورت گرفته به تبيين اهداف  تشکيل نظام مشارکت خانواده پرداخت و در اين رابطه مواردي را ارائه نمود . وي گفت : منطقه يک عمليات انتقال گاز پس از پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد ، دومين شرکت گازي است که نسبت به پياده سازي نظام مشارکت خانواده اقدام کرده است

سپس اعضاي جلسه نيز به بيان نظرات خود و مشکلات خانواده ها پرداختند و خواستار پيگيري جدي مسئولين و ادامه روند مشارکت خانواده ها با برنامه ريزي دقيق و به صورت مداوم شدند.

1389/9/6 شنبه
....
 


مجری سایت : شرکت سیگما